PERSBERICHT

Download
Persbericht
2017-25-03 Persbericht North vs The Rest
exe Bestand 9.1 KB

Foto: De organisatoren van North vs The Rest: Isaac Thenu en Siebren de Jong.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Siebren de Jong, organisator van North vs the Rest – info@northvstherest.nl

Website: www.northvstherest.nl   

Facebook: facebook.com/Northvstherest


Over ons

Stichting vechtsport Evenementen Noord Nederland stelt zich ten doel het bevorderen en positief promoten van vechtsport en andere aan de vechtsport verwante activiteiten, alsmede het bevorderen van de belangen van de leden; alles in de ruimste zin des woords.

WAAROM

De door Baguala Gym opgerichte stichting organiseert sinds ruim tien jaren verschillende kickboks gala's voor jeugd en volwassen om zo bij een groot publiek de opinie van de verschillende vechtsporten positief te beïnvloeden en de bekendheid van deze sport te vergroten.

Gala's

Onder de naam North vs The Rest organiseren wij ten minste zes gala's per jaar op uiteenlopende locaties.

  

Bezoek ons ook op Facebook:

facebook.com/Northvstherest